УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Модулен набор за изучаване на електрически вериги, 5332

Модел:

5332

Наличност: 

Налично

Цена: 

2237,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Модулен набор за изучаване на електрически вериги, 5332

Наборът е подходящ за ученици от 4-7 клас.

Лампа с прекъсвач
Бушон
Последователно свързани лампи с прекъсвач
Успоредно свързани лампи с прекъсвач
Успоредно свързани лампи с двуточков
превключвател
Лампи с двоен контрол и двуточков
превключвател
Лампи с двоен контрол и реле
Амперметър и волтметър
Първи закон на Ом
Втори закон на Ом
Реостат
Потенциометър
Вериги с успоредно свързване
Вериги с последователно свързване
(в комплекта не е включено
токозахранващо)