УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Калиев перманганат – 1л. – KMnO4

Модел:

49549

Наличност: 

Налично

Цена: 

32,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Калиев перманганат – 1л. – KMnO4

Калиев перманганат
Единична клетка на калиев перманганатКалиев перманганат
Обща информация
Други имена калиев манганат(VII)
Молекулна формула KMnO4
Моларна маса 158,04 g/mol
Външен вид черни иглообразни кристали;
ярковиолетов в разтвор
CAS номер [7722-64-7]
Свойства
Плътност и фаза 2,703 g/cm3, твърдо вещество
Разтворимост във вода 6.38 g/100 ml (20 °C)
Точка на топене 270 °C декомп.
Термодинамични данни
Специфична енталпия
на образуване ΔfH°solid −813,4 kJ/mol
Специфична моларна ентропия
S°solid 171,7 J.K−1.mol−1
Опасности
Класификация в ЕС Окислител (O)
Вреден (Xn)
Опасен за
околната среда (N)
Основни опасности ?
Точка на възпламеняване ?°C
Допълнителни данни
Структура и
свойства n, εr, и др.
Термодинамични
данни Фазово поведение
Твърдо състояние, течност, газ
Спектрални данни УВ, ИЧ, ЯМР, МС
Сродни съединения
Други аниони Калиев перхенат
Други катиони Натриев перманганат
Сродни съединения Калиев манганит
Калиев манганат
Манганов хептоксид
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки
Калиев перманганат се нарича химическото съединение с формула KMnO4. В тази сол манганът е в степен на окисление +7. Перманганатният йон е силен окислител. Той се разтваря във вода и дава ярковиолетови разтвори, които след изпаряване дават призматични виолетовочерни лъскави кристали. [1] Не е добре да се приема вътрешно – много е отровен.За дезинфекция може да се използва разтвора на 2 – 3 кристалчета калиев перманганат в 1 литър вода (до бледорозов разтвор). Ако е по-голямо количество може да причини изгаряния на кожата. Химически реактиви се продават САМО на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.