УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Лаборатория по физика за групова работа – 110 експеримента, 5597

Модел:

342117022

Наличност: 

Налично

Цена: 

7638,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Лаборатория по физика за групова работа – 110 експеримента, 5597

Обхванати теми :
Механика
Теория на грешките
Измерване с калибрирани инструменти
Закон за еластичността
Сили
Сили на триене
Равновесен момент

Център на гравитация
Лостове
Прости механизми
Везна
Начини на претегляне
Статика на флуидите
Принцип на Архимед
Приложение на принципа на Архимед
Периодични движения
Термоднамика
Теория на грешките
Бунсенова горелка и термометър
Твърдо тяло и температурни промени
Течности и температурни промени
Газове и температурни промени
Калориметър / специфична топлина
Стапяне и втвърдяване
Изпаряване
Консолидиране и фракционна дестилация
Ендортермични и екзотермични феномени
Оптика:
Теория на грешките
Диоптричен проектор
Разпространение и дифузия на светлината
Отражение
Пречупване
Пречупване през лещи
Пречупване през призми/дисперсия
Измерване на фокусна дължина на огледало и лещи с помощта на сферометър
Образи получени с огледала
Образи получени с лещи
Оптични инструменти
Електричество:
Теория на грешките
Електростатични феномени
Източници на електричество
Електрическа верига и инструменти за измерване
Изпозлване на универсални инструменти
Закони на ОМ
Реостат и потенциометър
Електрическа верига с няколко консуматора, свързани последователно
Електрическа верига с няколко консуматора, свързани успоредно
Електрически мрежи
Някои методи за измерване на ел ектрическо съпротивление
Съпротивление, зависимо от температурата
Термичен ефект на електрическия ток
Електрическа проводимост в течности/електролиза
Магнитостатични феномени
Магнитен ефект на електрическия ток
Електромагнитна индукция
Трансформатор