УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Набор (комплект) Температура, топлина и промяна на състояние – 19 опита, В6

Модел:

342117015

Наличност: 

Налично

Цена: 

565,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Набор (комплект) Температура, топлина и промяна на състояние – 19 опита, В6

• Усещане за топлина
• Как да сравним усещанията за топлина
• Нова физична величина – температура
• Топлинно разширение на твърди тела
• Топлинно разширение на течности
• Топлинно разширение на газове
• Как сравняваме температури
• Термоскоп
• Термометър
• Термометрични скали
• Как се използва термометър
• Когато две тела с различни температури се допрат
• Термичен баланс
• Топлина
• Разпространение на топлината в твърди тела
• Разпространение на топлината в течности
• Разпространение на топлината в газове
• Излъчване
• Връзка между топлина и температура
• Промяна на състоянието
• Стапяне и втвърдяване
• Изпаряване
• Кипене
• Конденз