УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Набор (комплект) Състояния и свойства на материята/измервания В1

Модел:

342117010

Наличност: 

Налично

Цена: 

397,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Набор (комплект) Състояния и свойства на материята/измервания В1

Космос
Материя
Тела
Три състояния на веществата
Сравнение на две тела
Качествени и количествени сравнения
Измерими свойства и физически величини
Измерване на физически величини
Метрична десетична система
Дължина
Линия – калибрирана
Геометрия
Основни тела в геометрията и в реалния свят
Прави и криви линии
Метрично колело
Кривомер
Затворени линии
Плоски фигури, обиколка и площ
Периметър
Площ
Прости многоъгълници
Обикновени прости многоъгълници
Сложни многоъгълници
Сравняване на многоъгълници
Квадрати и правоъгълници
Измерване на площ на неправилен многоъгълник
Обем на твърдо тяло
Обем на течности
Градуиран цилиндър
Обем на неправилно тяло