УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Набор (комплект) ЕЛЕКТРОДИНАМИКА – 24 експеримента, А7

Модел:

342117008

Наличност: 

Налично

Цена: 

1417,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Набор (комплект) ЕЛЕКТРОДИНАМИКА – 24 експеримента, А7

Обхванати теми:
Електричество
Електрически заряд
Електрически заряди в телата
Проводник и изолатор
Електрическо поле
Енергия на електрическото поле: електрически
потенциал
Батерия
Волтметър
Електрическа верига
Амперметър
Първи закон на Ом
Втори закон на Ом
Съпротивление
Как се измерва съпротивление
Последователно свързване на
съпротивления
Реостат
Паралелно свързване на
съпротивления
Електрически мрежи
Потенциометър
Вътрешно съпротивление в батерията
Топлинен ефект на електрическия ток
Електропроводимост на течности
Електролиза