УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Набор (комплект) ДИНАМИКА – 26 експеримента, А3

Модел:

342117004

Наличност: 

Налично

Цена: 

1730,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Набор (комплект) ДИНАМИКА – 26 експеримента, А3

Обхванати теми:
Движение
Относително движение
Физични величини, които определят типа
движение
Траектория
Смяна на позиция
Изучаване на движението
Средна скорост
Моментна скорост
Средно ускорение
Моментно ускорение
Типове движение
Линейно движение
Равноускорително движение
Принцип на инерцията
Основни закони на динамиката
Сили на триене
Проверка на втория закон на динамиката
Запазване на енергията
Свободно падане
Равномерно движение
Просто махало
Земно ускорение
Свойства на силомера
Пружинно махало