УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Табло – Диаграма Спектър – Светимост

Модел:

20057522

Наличност: 

Налично

Цена: 

42,00 лв.

Срок на доставка до: 7 дни

Описание

Табло – Диаграма Спектър – Светимост

Тази диаграма се нарича още „Диаграма на Херцшпрунг–Ръсел“ по имената на астрофизиците, които първи са я построили. По абсцисата са нанесени спектралните класове (или температурата на повърхността на звездите), а по ординатата – светимостта. Цветовете на изобразените звезди показват към кой спектрален клас принадлежат. Изследванията показват, че звездите се групират в т. нар. Последователности. Преобладаващата част от звездите образуват Главна последователност. Ясно се вижда мястото на Слънцето в Главната последователност. Под Главната последователност се намират звезди известни като бели джуджета, а над нея — червени гиганти и свръхгиганти.

Размери – 100 х 70см